PlaceholderFull tài liệu nghiên cứu tìm hiểu thông tin về Raca (Radiocaca)

Full tài liệu nghiên cứu tìm hiểu thông tin về Raca (Radiocaca)

Đây là danh sách để nghiên cứu, tìm hiểu về dự án Raca (Radioca). Xin được chia sẻ lại. *...

2021-11-24 13:00:07
PlaceholderCăng thẳng sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng?

Căng thẳng sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng?

Với bất kỳ việc gì, nếu bạn đã cố gắng chuẩn bị hết sức mình. Thì đến ngày thực hiện...

2021-03-27 22:34:30
PlaceholderPhương pháp bán hàng chia nhóm khách 4 thầy trò Đường Tăng

Phương pháp bán hàng chia nhóm khách 4 thầy trò Đường Tăng

Đây là một phương pháp theo cuốn sách La Bàn Khởi Nghiệp của Huỳnh Đức Vinh, dựa vào tính cách...

2021-03-25 06:36:55
PlaceholderHãy chuẩn bị cho mình những ngã rẽ khác nhau

Hãy chuẩn bị cho mình những ngã rẽ khác nhau

Khi làm bất cứ việc gì, quen với bất cứ ai, cũng cần chuẩn bị cho mình những ngã rẽ...

2021-03-21 19:55:38
PlaceholderYêu cầu cơ bản nhất đối với bản thân

Yêu cầu cơ bản nhất đối với bản thân

Mỗi ngày hãy tự nói với mình phải cố gắng khống chế cảm xúc, không buông lời phàn nàn, cẩn...

2021-03-21 18:59:08
PlaceholderĐặc trưng của người thông minh

Đặc trưng của người thông minh

Đặc trưng của người thông minh không chỉ nằm ở kiến thức phong phú mà còn nằm ở cách họ...

2021-03-19 12:01:45
PlaceholderNếu như không có tiền?

Nếu như không có tiền?

Nếu như không có tiền: muốn làm việc gì cứ phải suy nghĩ trước sau, nói không dám thốt ra...

2021-03-16 13:50:29