Đặc trưng của người thông minh

Đặc trưng của người thông minh không chỉ nằm ở kiến thức phong phú mà còn nằm ở cách họ vận dụng kiến thức để học hỏi những kiến thức mới, còn những người chỉ phô trương kiến thức hiện tại thì không phải là người thông minh. Người thực sự thông minh luôn thấy hứng thú khi bắt gặp những kiến thức mình chưa biết, và trước tiên luôn lắng nghe những ý kiến khác với mình.

Đừng lên mặt và coi những người không có kiến thức là kẻ ngốc, cũng dừng khoe khoang kiến thức và chỉ chủ tâm đến lợi ich của bản thân. Ngay cả khi dối mặt voi những định kiến và sai lầm, hãy cố gắng đánh giá xem có thể xử lý bằng lý tri hay không. Đừng quên thái độ học hỏi và khiêm nhường.

Người thông minh không chỉ hiểu biết rộng mà còn có thể vận dụng dược kiến thức. Tuy nhiên, không thể nói việc khoe khoang kiến thức vốn có của bản thân là một biểu hiện của sự thông minh.
Tags: Người thông minh

Danh mục

  1. Web
  2. Để thành công