Full tài liệu nghiên cứu tìm hiểu thông tin về Raca (Radiocaca)

Đây là danh sách để nghiên cứu, tìm hiểu về dự án Raca (Radioca). Xin được chia sẻ lại.
* Lưu ý: Địa chỉ trang chủ là radiocaca, không phải radioraca, raca là scam, caca mới chuẩn.
- Website Global : Https://Www.Radiocaca.Com/Home 
- Website Việt Nam : Https://Www.Radiocaca.Top 
- Medium : Https://Www.Radiocaca.Medium.Com (cần phải cài phần mềm vpn mới xem được) 
- Twitter : Https://Twitter.Com/RadioCacaNFT 
- Twitter Vitaliy : Https://Twitter.Com/Vitaliy_usm?S=21 
- Twitter Usm Metaverse : Https://Twitter.Com/Usmverse?S=21 
- Telegram Global : Https://T.Me/RadioCaca 
- Telegram Việt Nam: Https://T.Me/RadioCacaVN 
- Facebook Việt Nam: Https://Www.Facebook.Com/Groups/18828397321262 
- Radio Caca <Metamons> (game thủ cần chú ý) 
https://radiocaca.top/metamon-mo-hinh-kinh-te.php 
- Thông Tin Cơ Bản Về RACA 
https://radiocaca.top/index.php 
- Thông Tin Cơ Bản Về Hộp Bí Ẩn Của Maye Musk - Matrix Plus Box - MPB 
https://radiocaca.top/MPB.php 
- Thông Tin Cơ Bản Về Metaverse - USM 
https://radiocaca.top/metaverse.php 
- Chó Và Kim Cương 
https://radiocaca.top/cho-kim-cuong.php 
- BMM - Bake Musk Mixer
https://radiocaca.top/bmm.php 
- Hướng Dẫn Farm Và Stake 
https://radiocaca.top/farm-stake.php 
- Contract BMM - MML - MPB - RACA - MDB...vv 
https://radiocaca.top/contract.php
Tags: Radiocaca, Raca

Danh mục

  1. Web
  2. Để thành công