Hãy chuẩn bị cho mình những ngã rẽ khác nhau

Khi làm bất cứ việc gì, quen với bất cứ ai, cũng cần chuẩn bị cho mình những ngã rẽ khác nhau, đề phòng một ngày cuộc sống không cho phép mình đi thẳng nữa.
Bởi vậy, cuộc sống này chắc chắn không bao giờ cho phép bạn mãi đi đường thẳng, sẽ có những đoạn đường bạn phải rẽ ngang, có những đoạn đường thậm chí nhiều hơn một ngã rẽ.
Hãy bình tĩnh, can đảm lựa chọn khác nếu như đã trót chọn sai. Đừng vì ngại làm lại từ đầu mà cố tình đi theo con đường mình biết sẽ bị nhầm lẫn.
Tags: Để thành công

Danh mục

  1. Web
  2. Để thành công