Nếu như không có tiền?

Nếu như không có tiền: muốn làm việc gì cứ phải suy nghĩ trước sau, nói không dám thốt ra lời, luôn cảm thấy xấu hổ.

Nếu như không có tiền: không dám vào quán ăn, không dám mua họ quán mới, luôn lo lắng ngày mai sống như thế nào.

Nếu như không có tiền: người giúp bạn thì ít, người cười bạn lại nhiều, người cho bạn mượn thì ít, người gây khó khăn cho bạn thì nhiều người xem bạn tồn tại thì ít, mà người quên lãng bạn thì nhiều!

Vì thế cuộc sống chính là: có cái gì cũng được, nhưng đừng có bệnh; có thể thiếu đi một vài thứ, nhưng đừng thiếu tiền!
Tags: Thiếu tiền

Danh mục

  1. Web
  2. Để thành công